Diferència entre creativitat i innovació

La majoria de persones confonen creativitat i innovació. Aquí us deixem la diferència

La majoria de les persones confonen creativitat amb innovació. La millor definició d'innovació i creativitat potser és la de William Coyne:

La creativitat és pensar en idees noves i apropiades, mentre que la innovació és l'aplicació amb èxit de les idees dins d'una organització. En altres paraules, la creativitat és el concepte i la innovació és el procés “.

La creativitat és sobre les idees. Es tracta de noves formes de veure les coses. La innovació és sobre fer les coses. Es tracta de l'aplicació comercial. Per tant, una idea només és veritablement innovadora si s'introdueix en un mercat i sobreviu. La prova és el temps al mercat o, més precisament, la repetició de lleialtat d'un usuari.


Creativitat .vs. Innovació

La principal diferència entre la creativitat i la innovació és l'enfocament. La creativitat ha d'alliberar el potencial de la ment per concebre noves idees. Els conceptes que pot manifestar tenen diferents formes o poden considerar-se experiments dins de la pròpia ment.

La creativitat és subjectiva, per la qual cosa és difícil de mesurar. La innovació, d'altra banda, és completament mesurable. La innovació és sobre la introducció de canvis en sistemes relativament estables. És preocupar-se per fer una idea viable. Mitjançant la identificació d'una necessitat no reconeguda i no satisfeta, una organització pot utilitzar la innovació per aplicar els seus recursos creatius per dissenyar una solució adequada i obtenir una tornada de la seva inversió.


El que sovint falta no és creativitat en el sentit de la idea de creació, és la innovació en el sentit de l'acció, és a dir, posant idees a treballar”.


Un bon procés comença amb creativitat i acaba amb innovació.