CONSELL #6 Per desenvolupar la creativitat dels nens i nenes...: Que t'ho expliquin!

Incentiva que t’expliquin el que s’imaginen. Pregunta’ls els detalls.

 

 

El llenguatge oral és el mitjà per excel·lència del què disposen els éssers humans per comunicar-se amb els altres i sentir-se compresos. La capacitat de parlar i comunicar, és d’allò més important per l’ésser humà, ja que els individus som éssers socials i emocionals per naturalesa, i com a tals, la nostra vida està plena d’emocions, que a vegades vivim conscientment i d’altres inconscientment. Aquestes emocions porten el ritme i el camí de la nostra vida, ja que tenen un pes molt important en les nostres decisions, actuacions, reaccions i relacions. Tal com diu Humberto Maturana (1996) “biològicament parlant, les emocions són les que constitueixen el fonament de tot el que fem, fins i tot de què raonem”. 

Perquè els infants se sentin compresos, estimats i autònoms és imprescindible la influència d’un entorn que faciliti l’afectivitat, el procés d’ensenyament-aprenentatge i el context sociofamiliar. L’afectivitat és el punt àlgid per l’infant, ja que des del primer moment, està envoltat de l’atenció dels adults disposats a interpretar i entendre les seves decisions i necessitats.  

Podem afirmar que la família és el primer agent de socialització. Dins del seu context, l’infant s’anirà formant i desenvolupant com a persona, anirà establint les primeres relacions i desenvoluparà la seva pròpia imatge i la del món que l’envolta. És del tot rellevant per anar conformant un desenvolupament afectiu i emocional idoni. Per tant, és evident que la manera que tinguin els adults d’actuar davant dels infants influirà d’una manera essencial en el seu procés de desenvolupament social, emocional i intel·lectual. Els adults que siguin afectuosos i sensibles a les necessitats dels nens i nenes, els parlin i els estimulin la curiositat i la investigació, els ajudaran a fer que puguin establir vincles emocionals segurs, que, alhora, els despertaran la curiositat i el desenvolupament intel·lectual.  

 

Dit això, com ho podem fer per dur-ho a terme?

  • Confiar en ells.
  • Fer-los participar.
  • Ser perseverants fins a trobar una possible solució.
  • Posar en pràctica, en la mesura que sigui possible, els seus plantejaments.
  • Gratificar-los per ser capaços d’utilitzar el que ja saben per arribar al que no sabien, explorant experiències innovadores desconegudes.

 

Una dinàmica útil:

La història amb un dibuix

Aquesta activitat consisteix a mostrar-li un dibuix simple, pot ser la il·lustració d’un llibre no conegut per a ell/a. Demana-li que s’imagini el que està fent el personatge i que desenvolupi una història a partir del dibuix. La història ha d’incloure personatges que no apareguin en el dibuix, el que feia el personatge abans i com acabarà la història.