CONSELL #5 Per desenvolupar la creativitat dels nens i nenes...: Dedica-hi temps

Per tal d’aconseguir que els infants esdevinguin més creatius és necessari dedicar-hi temps donat que s’observa que és justament aquest el factor que permet que les idees dels nens i de les nenes siguin més creatives, diferents, originals i innovadores.

 

Consell Creativitat 5

 

Existeix el ‘’mite Eureka’’, el qual fa referència al fet que moltes vegades es tendeix a pensar que les idees apareixen del no-res, de la inspiració i formació sobtada del pensament; de l’efecte Eureka. Però, tot i ser cert que aquesta classe d’idees existeixen i que, a vegades, estan molt elaborades i són molt creatives, les investigacions demostren que en realitat, l’origen de les idees creatives, diferents i innovadores sorgeix del treball previ. És en el procés de generació d’idees de manera controlada i buscada quan som més creatius; quan tenim temps a pensar, a ser conscients d’allò que volem fer i/o aconseguir.

D’aquesta forma, un consell clau per tal de desenvolupar i/o potenciar la creativitat dels infants és donar a aquesta el temps suficient per a pensar, imaginar-se i treballar les seves idees per tal de modificar-les i perfeccionar-les fins a aconseguir quelcom diferent i insòlit; quelcom que ressalti entre la resta.

 

D’ACORD PERÒ... I COM HO FEM?

A continuació es presenta una dinàmica en la qual es treballa el temps i la creativitat. La finalitat d’aquesta activitat és conscienciar als pares i mares i, en certa mesura, als nens/es, sobre la importància d’atorgar temps a la creativitat per tal d’esdevenir més competents.

 

DINÀMICA: El Rellotge

Es tracta d’una activitat en la qual es dóna un full de paper als infants que contingui una forma sense acabar igual o semblant a aquesta:

 

Es demana als nens que acabin el dibuix i que, per fer-ho, només tenen 10 segons. Un cop acabat el dibuix, se’ls torna a donar la mateixa plantilla i es demana que facin un dibuix, incloent-hi la figura, però que aquesta vegada, tenen 10 minuts per fer-ho.

En comparar els resultats podrem observar que, quan es dóna poc temps als infants, aquests tendeixen a acabar el dibuix amb la primera idea que els ve a la imaginació: un rellotge. Així doncs, recorren a la via més fàcil, la menys creativa i la més ràpida: fer un cercle al voltant de la figura. Però, és quan donem un període més gran de temps quan els infants pensen en una idea diferent, creativa i insòlita per acabar el dibuix. No es queden només en el que és superficial sinó que busquen i atorguen característiques més profundes a les seves idees originant que aquestes esdevinguin diferents i úniques. En aquest cas podrem observar dibuixos més diversos: rellotges més elaborats, flors, animals, etc. Idees que, amb 10 segons, és impossible o, almenys, molt poc probable que vinguin a la imaginació.

 

Així doncs, aquesta activitat permet agafar consciència sobre la importància de donar i de dedicar temps a la creativitat, ja que és aquesta l’única forma de desenvolupar-la: treballant-la. Per tant, des de la Fundació per a la Creativació proposem aprofitar estones lliures per fer coses creatives, sense cap pressa, donat que són el temps i la dedicació els que ens permetran crear autèntiques obres d’art.

 

A continuació figura un vídeo en el qual s’exemplifica la dinàmica prèviament explicada:

https://www.youtube.com/watch?v=tuwEI86UI6k

 

Si vols dedicar-li temps a la creativitat, entra a la nostra botiga i descobreix els millors jocs per desenvolupar-la: http://bit.ly/2g6V1uT