CONSELL #3 Per desenvolupar la creativitat dels nens i nenes...: Fes-los descobrir altres mons

Dóna’ls l’opció de conèixer noves disciplines. Porta’ls a visitar un museu, a un concert de música o d’excursió per la natura.

 

Consell Creativitat 3

 

Perquè un infant es desenvolupi correctament, és necessari que explori i descobreixi tot allò que li desperti curiositat i interès. És important que com adults col·laborem en aquesta tasca, ja que així aconseguim que desenvolupin els seus sentits, per tal d’ajudar-los a entendre com les coses i situacions són diferents unes de les altres. Un altre resultat d’explorar és el creixement social i emocional, com també el creixement físic, han de moure’s pel seu voltant per aprendre sobre el seu món i veure les limitacions que cada un té.

 

És imprescindible experimentar per al nostre desenvolupament com a persones compromeses, actives i reflexives amb el món i amb les nostres accions del dia a dia. Per tant, és important que les famílies utilitzin els recursos de l’entorn per fer sortides, excursions i visites, per tal d’obrir-se a les diverses experiències que ofereix l’ambient i així establir un contacte directe amb l’entorn.

El fet que l’infant conegui altres mons i diferents maneres per aprendre és valuós per diverses raons:

 • Són motivadors per generar aprenentatge, sempre que es tingui en compte els interessos i necessitats dels infants a qui s’adrecen. A més a més, s’ha de partir de base les experiències o els coneixements previs d’aquests infants per aconseguir que l’aprenentatge sigui significatiu.
 • Estem col·laborant en l’aprenentatge constructivista, ja que a partir de les experiències que el nen o nena té amb els objectes i situacions reals, i no pas amb les imatges de la realitat, fomenten la participació activa en la construcció dels seus propis aprenentatges i coneixements.
 • L’experimentació afavoreix el desenvolupament de les capacitats que els infants han d’assolir, ja que implica participació, activitat, interacció i afavoreix la globalització de les situacions.

 

Dit això, com ho podem fer per dur-ho a terme?

 1. Deixar que ells mateixos experimentin les coses, que esdevinguin autèntics exploradors, sense que suposi un risc pels menuts.
 2. Crear noves rutines, a través de la repetició, ajudem a l’infant a comprendre-les, experimentar nous comportaments i, a poc a poc assolir noves conductes.
 3. Portar-los a llocs nous que surtin de la seva zona de confort, per crear noves sensacions i emocions.
 4. Tenir en compte les seves opinions, sentiments, interessos, necessitats... per tal que se sentin protagonistes i augmenti la seva autoestima.
 5. Fer-los sentir autèntics protagonistes en el seu dia a dia i a les situacions quotidianes, establint-los responsabilitats.

 

Algunes dinàmiques útils:

 • Establir el mètode del “no”, no es pot dir no, a canvi has de dir; m’agradaria... es tracta de proposar altres alternatives.
 • Si el nen o nena utilitza la mà dreta que ho faci amb la mà esquerra i viceversa, en un moment donat del dia. Per exemple pot fer les rutines del dia a dia només amb una mà, la contrària que ho fa habitualment.
 • Deixar-los participar en una recepta culinària.
 • Visitar algun museu nou o anar al bosc i demanar-los que decideixin les activitats a realitzar-hi