CONSELL #2 Per desenvolupar la creativitat dels nens i nenes...: Ensenya'ls a fer-se preguntes

L’habilitat de saber formular bones preguntes ens ajuda a donar bones solucions als problemes o reptes que se’ns presenten, ja que ens permeten comprendre l’essència d’aquests.

 

Consell Creativitat 2

 

Per a què els infants desenvolupin la seva capacitat creativa, un factor que ajuda és el fet de fer-se preguntes. S’ha de donar l’oportunitat de preguntar una vegada i una altra: què, per què, com, qui, quan, de quina altra manera... i així fins a l’infinit.

L’habilitat de saber formular bones preguntes ens ajuda a donar bones solucions als problemes o reptes que se’ns presenten, ja que ens permeten comprendre l’essència d’aquests. En paraules de Alex Oxborn, ‘’la pregunta és la més creativa de les conductes humanes’’, fet que reforça aquesta postura.

És important que els infants esdevinguin competents en l’art de formular preguntes adequades, diferents, originals, innovadores i creatives per tal d’abastar respostes i/o solucions que comparteixin les mateixes característiques. Tanmateix, és interessant ressaltar el fet que les preguntes, per tal de ser una porta a la creativació, han de ser obertes: que no es puguin respondre amb un ‘’sí’’ o un ‘’no’’ sinó que requereixin una reflexió més complexa, consistent i argumentada.

Així doncs, podem dir que les bones preguntes ens acosten a bones idees i solucions dels nostres problemes i reptes: tenen la capacitat d’enfocar la nostra atenció al que ens interessa.

 

D’ACORD PERÒ... I COM HO FEM?

A continuació es presenta una dinàmica en la qual es treballa l’art de fer preguntes. La finalitat d’aquesta activitat és practicar, d’una forma entretinguda, la capacitat de pensar i formular preguntes a partir d’esdeveniments o situacions quotidianes.

 

DINÀMICA: Respondre preguntant

És una activitat en la qual es tracta de respondre totes aquelles preguntes que fan els nens i nenes amb una altra pregunta. D’aquesta forma, es dóna lloc al fet que es qüestionin una solució al mateix problema o repte que s’han formulat anteriorment, proposin opcions o es facin altres preguntes.

Uns exemples:

  • PREGUNTA DEL NEN/A: Què farem el cap de setmana?
  • RESPOSTA DEL PARE/MARE: I tu, què vols fer?

 

  • PREGUNTA DEL NEN/A: Puc posar salsa de tomàquet als macarrons?
  • RESPOSTA DEL PARE/MARE: Per què no podries? Què passaria si posessis una altra cosa?

 

Aquesta activitat s’ha de realitzar espontàniament i amb situacions i/o esdeveniments quotidians donat que això permet que els infants aprenguin a donar resposta a aquestes i no només al que és fictici. Es pot portar a terme tota l’estona que es vulgui però sempre, intentant donar respostes que el nen/a pugui assolir.

D’aquesta forma, aquesta dinàmica permet practicar l’art de fer preguntes i donar solucions a aquestes i/o formular-ne unes altres. Des de la Fundació per a la Creativació volem conscienciar sobre la importància de no tallar les ales als més petits donat que és vital que aprenguin a qüestionar-se les diferents coses per tal de potenciar la seva capacitat de donar resposta a aquestes de forma creativa i innovadora.

 

A continuació figura un breu vídeo de l’il·lustrador nord-americà Grant Snider en el qual es reflecteix de forma gràfica l’art de preguntar: https://www.youtube.com/watch?v=DQQkOF-DPd4