CONSELL #1 Per desenvolupar la creativitat dels nens i nenes...: Deixa'ls experimentar

Fomenta que tinguin iniciatives per tal que descobreixin les coses per ells mateixos.

 

 

Experimentar i desenvolupar les capacitats creatives amb els més petits, és una font rica de coneixement, ja que permet treballar les diferents intel·ligències. Ens permet conèixer, trobar estratègies, interioritzar, imaginar, fomentar la capacitat motora, la verbal, entre altres aprenentatges.

Amb la implantació dels sistemes educatius dirigits, amb un currículum tancat i estipulat, l’autonomia i la improvisació a les aules per part dels mestres, es va veure reduïda. Com a conseqüència, es va accentuar la poca llibertat de l’infant en el moment de donar resposta a les seves inquietuds i necessitats educatives. Afortunadament, avui dia, moltes famílies, mestres, educadors, etc. han canviat la seva mirada cap a una criança conscient, que permet potenciar el desenvolupament cognitiu dels infants.

Els nens i les nenes han d’aprendre a desenvolupar l’autonomia i la responsabilitat per ser capaços de tenir iniciativa i criteri, en el seu dia a dia. Per això, hem de deixar que realitzin les tasques quotidianes per aconseguir que siguin persones autònomes, capaces i es desenvolupin amb confiança.

 

Com ho treballem a casa?

És molt important que d’ençà que són molt petits, els hi donem responsabilitats adequades a la seva edat per potenciar les diferents capacitats . Algunes d’aquestes poden ser:

 • La cura i l’ordre de les seves joguines.
 • Parar i desparar taula.
 • La preparació d’aliments freds.
 • Regar les plantes.
 • Menjar sol.
 • Demanar la seva opinió referent a les tasques del dia a dia. Potser se sent més còmode, o necessita més ajuda en algunes tasques.
 • Escollir la seva roba.

 

Hem de tenir en compte:

 • Els seus desitjos i opinions.
 • Deixar que s’adoni que alguns actes requereixen un esforç i constància.
 • Acompanyar-lo en les seves decisions perquè se senti recolzat.
 • Deixar que s’equivoqui, que assagi més d’una vegada amb responsabilitat i ensenyar-lo a acceptar els resultats. Només d’aquesta manera podrà desenvolupar-se en determinades situacions adquirint certes destreses i habilitats.
 • Han de poder valorar quines són les conseqüències dels seus actes, així com, quines són les alternatives a cada solució.

 

No oblidem que per aconseguir que els nens/es tinguin iniciativa deuran estar motivats i escoltar paraules reconfortants per part dels pares.