Com podem fomentar la creativitat en els nens?

Tots els nens són creatius de petits però si no desenvolupen aquesta capacitat de crear, es va perdent i de grans perden per complet aquesta qualitat.

Tots els nens són creatius de petits però si no desenvolupen aquesta capacitat de crear, es va perdent i de grans perden per complet aquesta qualitat.

Els pares han d'ajudar molt als seus fills amb la finalitat d'anar desenvolupant la capacitat de produir idees que comportin a la creativitat. La creativitat no és una qualitat que uns poden tenir i uns altres no, sinó que és una qualitat que tots podem tenir si des de petits els nostres pares ens paren atenció i cura, i d'aquesta forma podem crear idees originals i els nens poden anar desenvolupant la creativitat.

La Creativitat en els nens és com un múscul que es necessita exercitar perquè creixi i és per això que existeixen diverses activitats i exercicis senzills per realitzar tant a casa amb els pares com al col·legi.

És per això que us volem donar 8 consells per fomentar la creativitat en els nens:

  1. Per començar, s'ha de permetre que els nens cometin errors, ja que per a nosaltres pot ser un error, però per a ells la millor forma d'adquirir un bon aprenentatge.
  2. Llegir contes als nens abans de dormir és una bona forma de fer que ells desenvolupin la seva imaginació i creativitat.
  3. Se'ls ha de donar algunes paraules claus, dues o tres, perquè així els nens puguin crear un conte o una història. 
  4. També és important que els nens aprenguin a investigar, i és per això que se'ls ha de donar algunes pautes per realitzar una activitat en la qual han de buscar com fer-la de forma apropiada.