▷ Com aplicar la metodologia Design Thinking?

Una nova forma d'aplicar Design Thinking de forma àgil, pràctica i eficient. Mai havia estat tan fàcil utilitzar Design Thinking en els teus processos d'innovació

Els processos d'innovació en múltiples companyies es desenvolupen mitjançant l'aplicació del mètode Design Thinking, ideat per la Universitat de Stanford i posteriorment aplicat per Ideo.

 

Les etapes de la metodologia del Design Thinking

Aquesta metodologia permet als equips dur a terme processos d'innovació mitjançant 5 etapes a través d'un procés iteratiu en el qual vam convertir els problemes, necessitats i desitjos dels usuaris en solucions per a un públic objectiu. Les etapes de la metodologia Design Thinking són:

  1. Empatitzar. Aquesta etapa convida a posar-se en la pell i assumir el punt de vista del públic objectiu al que ens anem a dirigir. Conèixer-implica identificar i valorar quines són les seves necessitats i quins són els seus principals problemes. Quines activitats han de fer? Què esperen obtenir? Quin és el context? Etc.
  2. Definir. En aquesta etapa s'ha de definir el problema que solucionarem. Tota la informació que es recull en la primera fase permet focalitzar el repte per a definir uns objectius més acotats per part de l'equip.
  3. Idear. Un cop definit el repte i tots els objectius desitjats és el moment de generar les idees que poden donar-li solució. Mitjançant diferents tècniques l'equip ha de generar el major nombre d'idees per a posteriorment seleccionar les que siguin més adequades segons criteris de factibilitat o impacte entre d'altres.
  4. Prototipar. L'objectiu d'aquesta etapa és crear proves o versions reduïdes i poc costoses del producte o servei o d'alguna de les seves parts per fer tangibles i poder presentar les idees.
  5. Testejar. En aquesta etapa es presenten i proven els prototips amb els usuaris objectiu als quals es dirigeixen les solucions de l'equip. El coneixement que s'obté a través de les proves permet a l'equip iterar per millorar les solucions proposades. Finalment es presenta la proposta final.

Per a cadascuna d'aquestes etapes es disposen d'un conjunt d'eines que permeten als equips dur a terme activitats per a dinamitzar les sessions de treball com el Canvas de la Proposta de Valor o els Mapes d'Empatia en la primera etapa, les entrevistes CPS ( Client-Problema-Solució) o el SCAMPER en les etapes de definició i ideació, el Lean Start Up Canvas o el Validation Board en les fases de prototipatge i testejat.

Mitjançant una plataforma de Design Thinking online podràs gestionar processos de Design Thinking amb múltiples equips, a més dels equips podran dur a terme el processos de Design Thinking de forma guiada però completament autònoma, els equips podran obtenir feedback al final de cada etapa.

 

Què et proposem?

Si vols conèixer alguna d'aquestes eines per dur a terme processos de Design Thinking pots demanar-nos la nostra Guia "Eines per al Design Thinking" i te l'enviarem.

Si a més vols conèixer la nostra plataforma "on-line" CREATIVATION CHALLENGE i disposar d'un accés que et permeti dur a terme processos de Design Thinking, accedir a les eines i registrar els resultats de cada etapa pots sol·licitar informació a través del següent enllaç.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES