Avorrir-se es bo per desenvolupar la creativitat dels nens i nenes

Hem de deixar que els nens i nenes s'avorreixin perquè puguin imaginar, reflexionar i incentivar la seva creativitat

 

Els nens d’avui dia no desenvolupen la creativitat com haurien i no perquè no siguin creatius, sinó perquè no tenen temps d’avorrir-se i per tant de potenciar la creativitat, una habilitat molt important i necessària per a poder resoldre problemes diversos i complexos, per afrontar situacions inesperades, per raonar i reflexionar, i per a molts altres aspectes del dia a dia en els que la creativitat és indispensable. I és que els nens haurien de tenir temps per pensar, experimentar i jugar amb la creativitat, i per aconseguir això, el primer seria que tinguessin temps per ells mateixos, fet bastant complicat avui dia, en part, a causa de les noves tecnologies.

Els nens sempre tenen alguna cosa a fer, mai s’avorreixen, ja que omplen el seu temps lliure veient la televisió o jugant a videojocs, i això limita molt el desenvolupament de la creativitat de cadascú d’ells.

Segons Clark (1992) la creativitat és una condició, actitud o estat molt especial que involucra la síntesi de totes les funcions de la ment i que inclou un indici d’una “altra dimensió”. Podeu veure altres definicions de la creativitat en aquest article.

La creativitat és la clau per a poder fer que els nens siguin independents en la seva forma de pensar i és per això que s’ha d’estimular aquesta capacitat per tal de potenciar-la, ja que tots els nens són creatius, però s’ha d’aconseguir treure el màxim profit de la seva creativitat. Hem d’aconseguir nens creatius, que explorin el seu entorn, sentin curiositat per les coses, generin idees alternatives davant de diferents situacions, pensin en respostes per a solucionar problemes, que siguin receptius amb tot allò que els envolta i siguin capaços de prendre iniciatives.

La creativitat és convertir a l'ésser passiu en ésser actiu, en algú sense por d’arriscar-se, capaç d’innovar, de canviar el punt de vista de les coses i portar la creativitat als seus extrems. Per tant, com a societat, ens hem d’encarregar d’educar als nens de forma que desenvolupin la seva creativitat, ja que la creativitat es pot educar amb l’objectiu de millorar aquesta habilitat i una de les estratègies que avui proposem justament és deixar que s'avorreixin i explorin i imaginin per si mateixos.

 

Emma Gibernau
Fundació per a la Creativació
  • avorriment i creativitat