9. L'especialista: Rols d'equip Belbin

Avui coneixerem les característiques del rol de l’especialista, esperem que coincideixin amb la personalitat dels alumnes que et falten identificar!

  • És entregat i independent en els seus interessos?
  • Té gran aportació de qualitats i coneixements específics?
  • Sovint s’esplaia en tecnicismes del seu interès?

El rol de l’alumne que et faltava identificar és qui s’ocuparà de tecnificar el treball i és l’especialista de l’equip!

S’encarrega dels aspectes més tècnics del treball. És molt professional i presta gran atenció als detalls. Mosta gran interès amb els coneixements relacionats amb la seva especialitat i, com més complex és el tema, més hi contribueix.

Però compte! Que accepti negociacions quan companys proposin aspectes que impliquin canvis en els principis en els que es regia. Que participi més en el grup i es mostri actiu!

Coincideixen les característiques anteriors amb els alumnes no identificats fins a dia d’avui?

Enhorabona! Has identificat tots els rols d’entre els teus alumnes, ara és l’hora d’escollir quins membres formaran part de cada equip. Procura que cada equip compti amb la diversitat de comportaments que els permeti brillar.

 

*Per accedir a l'article d'introducció dels Rols d'Equip Belbin, fes clic aquí

(Font d'informació: www.belbin.es)