4 tècniques cooperatives per tenir idees creatives

Aplica aquestes quatre tècniques en grups i aconsegueix idees més creatives!

Dos caps pensen millor que un, o això diu el refrany, i en el cas de la creativitat és una dita ben certa. Existeixen moltíssimes tècniques de generació d’idees, però les tècniques cooperatives són aquelles que generen major nombre de resultats i amb una qualitat més alta.

Les tècniques cooperatives promouen l’aprenentatge mutu, la iniciativa, l’autocrítica, el respecte, la flexibilitat... i molts altres valors necessaris per el nostre dia a dia.

És per això que avui us recomanem aquestes 4 tècniques cooperatives per tenir idees creatives i que es poden aplicar a l’aula o a altres espais amb grups grans.

 

El trencaclosques o Jigsaw

La clau d’aquesta tècnica és la distribució d’equips i la dinàmica que es genera.

El grup es divideix en equips base i cada membre de cada equip base rep un subtema a desenvolupar (és a dir, rep una part de la informació del repte que ha de resoldre tot l’equip base). Es prepara el seu subtema, raona i arriba a conclusions.

Desprès, es reuneixen els equips d’experts, que són els membres de cada equip base que tenen un mateix subtema en comú, per valorar-lo conjuntament.

I, finalment, es retorna a l’equip base per compartir el coneixement i les idees generades tant individualment com als equips d’experts.

D’aquesta manera, les idees són compartides i més riques, permetent una solució dels reptes més eficaç.

 

El joc de les paraules

El punt més important d’aquesta tècnica és escollir les paraules clau adequades.

Com a la tècnica anterior, es distribueixen els participants en equips. S’escriu a la pissarra unes quantes paraules-clau sobre el repte que es vol resoldre i cada equip ha de formular una frase amb aquelles paraules, o expressar la idea que hi ha “darrera” d’aquelles paraules.

Les paraules-clau poden ser les mateixes per a tots els equips, o cada equip pot tenir una llista de paraules-clau única.

Les frases o les idees confegides amb les paraules-clau de cada equip, que es posen en comú, guiaran als equips cap a la resolució del repte.

Amb aquesta tècnica es busca acotar els àmbits en els quals pensar durant la resolució d’un repte, permetent focalitzar i prioritzar idees.

 

Parada de tres minuts

La clau d’aquesta tècnica és crear expectació i ganes d’aprendre.

S’explica un fet o una situació però durant l’explicació es fan parades de tres minuts perquè els participants preguntin i extreguin més informació de la situació.

Durant la parada, els participants han de pensar i reflexionar sobre el que han escoltat, han de generar tres preguntes i escollir-ne una per formular.

Quan ja s’han plantejat i resolt totes les preguntes pensades pels diferents equips, es continua l’explicació, fins a una nova parada de tres minuts.

Aquesta tècnica permet fer partícips als oients d’allò que s’explica i generar un ambient de descoberta i investigació que fa més real l’aprenentatge.

 

1 – 2 – 4

El moment clau d’aquesta tècnica és la posta en comú de les idees i la selecció de la millor idea.

Es proposa un repte a tots els participants i aquests, individualment (1) han de pensar una solució.

Desprès, tot el grup es distribueix per parelles (2) i intercanvien les seves solucions i les comenten, argumentant pros i contres.

Finalment, es formen equips de 4 i cada equip ha de decidir quina és la solució més adequada a el repte plantejat.

Aquesta tècnica permet poder partir d’idees individuals que es van enriquint a mesura que es comparteixen amb els altres.

 

Aquestes són només quatre de les moltíssimes tècniques de generació d’idees creatives.

Vols conèixer altres tècniques? Visita: LA CREATIVACIÓ A CASA!

 

Benet-Josep Cadena.

Equip de suport a Fundació per a la Creativació

  • mans