2. L'investigador: Rols d'equip Belbin

Vols saber quines són les característiques del segon rol d'equip Belbin? Quin dels teus alumnes...

  • És extrovertit, entusiasmat i comunicatiu?
  • Busca noves oportunitats i desenvolupa nous contactes?
  • És massa optimista i perd l’interès quan l’entusiasme inicial ha desaparegut?

Ja tens un nou rol identificat i serà l’enllaç oficial de l’equip amb l’exterior. Estem parlant de l’investigador de recursos de l’equip!

És una persona relaxada, sociable, improvisadora i les seves respostes tendeixen a ser positives i entusiasmades, fet que li permet reduir la complexitat de les coses a mesura que les resol!

Acostuma a sortir a l’exterior i aportar informació, idees i plantejaments a l’equip. Té una gran capacitat de socialització, motiu pel qual serà l’enllaç oficial de l’equip, sempre explorant noves possibilitats al món exterior.

Juga el paper més important en evitar que el grup s’encalli i perdi el contacte amb la realitat.

Alerta! Cal que aprengui a ser eficient en treballs individuals i que, en treballs en equip, focalitzi els seus interessos segons el treball que duu a terme, sense destinar un excés de temps a estudiar coses irrellevants per l’equip, però que són del seu interès.

Ja has identificat qui encaixa en aquest perfil? Ja tens el cervell i l’investigador del superequip! 

*Per accedir a l'article d'introducció dels Rols d'Equip Belbin, fes clic aquí

 

(Font d'informació: www.belbin.es)