Vídeos Creativation Talks

Donna Pace: ''El creatiu sempre està pendent de la qualitat, dels valors, de l’excel·lència''

Coral Regí / Boris Mir: ''Necessitem molts més ''per quès'' que ''perquè sí''

C.Capdevila:''La creativitat creix de la necessitat. Si volem nens creatius els hem de deixar fer''