VANESSA G. RIAGUAS

Delegada Granollers

"Les coses grans tenen inicis petits i la curiositat és l’inici per a la creativitat"

"La Creativitat es pot apendre com s'aprèn a llegir"