DANIEL OLIVARES

Cap de Projecte i Responsable de Comunicació

"Tots naixem creatius però no ho sabem"

Comunicador vocacional i cohesionador

"Fer-ho bé i fer-ho saber" (Ivy Ledbetter Lee)