JOSÉ ANTONIO MARINA

Referent en la investigació de les intel·ligències múltiples i l'aprenentatge de la creativitat.