Inscripcions Patrons Creativation Talks

Per a qualsevol dubte amb les inscripcions podeu contactar amb nosaltres trucant al 972245000 o enviant un correu a fundacio@fundaciocreativacio.org

Dades Personals

Perfil

Professorat docent Mares i Pares Empresari/a Altres

Modalitat d'inscripció

Assistència Assistència + Dinar Assistència + Joc Creativació (20€)