Inscripcions Creativation Talks 2018

Creativation Talks 2018 (2a edició)

Dades Personals

Perfil

Professorat docent Mare o pare Empresari/a Estudiant Altres

Modalitat d'Inscripció

Entrada (30€) Pack: Entrada + Dinar (65€) Xarxa d'Escoles Creatives curs 2017-2018

En cas de necessitar factura...

DOCENTS: En cas de voler obtenir el reconeixement de crèdits per part del Departament d'Ensenyament...