Test de Torrance

Avalua la capacitat creativa dels teus fills

El Test de Torrance és el test més prestigiós a nivell internacional per avaluar la creativitat dels nens i nenes. Ens permet avaluar varies capacitats dels nens i nenes: la FLUÏDESA, LA ORIGINALITAT, L'ELABORACIÓ, LA SÍNTESI i LA RESISTÈNCIA AL TANCAMENT. La suma d'aquests factors degudament ponderada ens indica la CAPACITAT CREATIVA del nen o nena. 

Si vols saber la capacitat creativa dels teus fills i/o filles, segueix els passos següents passos...

 

1) Segueix els passos per comprar aquest producte
2) Rebràs el o els tests i les instruccions per fer-lo a l'adreça que ens hagis facilitat
3) Realitza el test amb els teus fills i reenvianse'l omplert amb el sobre que et facilitem
4) Nosaltres l'avaluem i et fem arribar els resultats i les activitats o accions recomanades