Josep Manel Marrasé

“Una formiga atenta a classe comprendria les matemàtiques”

Ponència Workshop d'aplicació

Josep Manel Marrasé és subdirector i professor de matemàtiques a l’Escola Hamelin-Internacional Laie de Barcelona. Posseeix una dilatada carrera en el món de l’ensenyament, compaginant-lo sempre amb tasques directives i com a professor de diverses matèries de l’àmbit científic.

Ha escrit diversos llibres, d'entre els quals destaca La alegría de educar que es troba en la 8a edició. Marrasé exposa un conjunt de claus pràctiques per a millorar els resultats a l’aula, i en conseqüència, millorar també la satisfacció personal i professional de l’educador.

Com fer de la pràctica docent un vertader plaer?

Les conferències de Josep Manel remarquen la necessitat de l’optimisme en la docència. Marrasé afirma que cal recuperar el sentit més profund i autèntic de l’educació: formar bones persones, persones lliures, responsables i creatives.

Cada alumne és el més important per a nosaltres i cal que percebin aquesta sensació, per a augmentar la seva autoestima i potenciar les seves qualitats. Per aconseguir que els nostres alumnes avancin s’ha de prestar molta atenció a les emocions que es produeixen al dia a dia: converses, gestos o mirades poden ser informació útil per optimitzar les seves qualitats.

La alegría de educar - Josep Manel Marrassé       La belleza de las matemáticas