Com?

La jornada es dividirà en 4 blocs: el primer dedicat als mestres, el segon als mètodes d’aprenentatge, tot fent esmen a la transformació dels mètodes educatius, el tercer es centrarà en els espais educatius i en la respectiva transformació de les aules i, el darrer, tractarà dels alumnes inspirats.

 

Durant el dia es realitzaran tres tipus d’activitats:

  • Classes magistrals, on es duran a terme exposicions de la temàtica central del bloc per part d’experts en creativitat i innovació.
  • Casos pràctics, on es crearà un espai de presentació de casos d’èxit i experiències de reconeguts especialistes.
  • Workshops d’aplicació, realitzant tallers pràctics on adquirir eines per a transformar l’educació.