La Girona de les Solucions

La Fundació per a la Creativació va ser convidada a l'esdeveniment "La Girona de les Solucions" perquè el nostre director, Miquel Àngel Oliva pogués presentar l'activitat que s'està realitzant a les escoles de Catalunya.